DOW 20,656.58   -0.02% -4.72
S&P 500 2,345.96   -0.11% -2.49
FTSE 7,340.71   0.22% 15.99
DAX 12,039.68   0.00% 0
STOXX 3,136.31   0.79% 24.6
NIKKEI 19,275.18   0.99% 189.87
CHINA 3,245.88   -0.08% -2.67
HSI 24,301.53   -0.11% -26.17

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp