DOW 24,706.35   1.38% 336.25
S&P 500 2,670.71   1.32% 34.75
FTSE 6,968.33   1.95% 133.41
DAX 11,205.54   2.63% 286.92
STOXX 2,884.67   1.84% 52.22
NIKKEI 20,666.07   1.29% 263.8
CHINA 2,596.01   1.42% 36.37
HSI 27,090.81   1.25% 335.18

Thương trường

Biz Tech

Startup

Xe