DOW 25,558.73   1.58% 396.32
S&P 500 2,840.69   0.79% 22.32
FTSE 7,527.59   -0.38% -28.79
DAX 12,165.14   -0.59% -72.03
STOXX 3,051.71   -0.37% -11.37
NIKKEI 22,270.38   0.35% 78.34
CHINA 2,669.1   -1.33% -36.09
HSI 27,213.41   0.42% 113.35

Doanh nghiệp

Thương trường

Biz Tech

Thế giới

Xe