DOW 24,811.76   -0.30% -75.05
S&P 500 2,727.76   -0.20% -5.53
FTSE 7,716.74   -0.92% -71.7
DAX 12,855.09   0.00% 0
STOXX 3,116.78   0.00% 0
NIKKEI 22,450.79   0.06% 13.78
CHINA 3,131.92   -0.72% -22.73
HSI 30,581.28   -0.58% -179.13

Doanh nghiệp

Grab tứ bề thọ địch

Grab tứ bề thọ địch

Với Grab,quan trọng nhất là việc đưa dịch vụ thanh toán tài chính GrabPay và dịch vụ tài chính Grab Financial đi vào hoạt động.

Biz Tech

Xe