DOW 19,827.25   0.48% 94.85
S&P 500 2,271.31   0.34% 7.62
FTSE 7,170.89   -0.38% -27.55
DAX 11,586.88   -0.37% -43.25
STOXX 3,001.81   -0.33% -9.95
NIKKEI 18,891.03   -1.29% -246.88
CHINA 3,136.64   0.43% 13.5
HSI 22,898.52   0.06% 12.61

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp