DOW 20,624.05   0.02% 4.28
S&P 500 2,351.16   0.17% 3.94
FTSE 7,288.28   -0.16% -11.68
DAX 11,825.64   0.58% 68.62
STOXX 3,068.28   -0.16% -4.89
NIKKEI 19,251.08   0.09% 16.46
CHINA 3,241.46   1.23% 39.38
HSI 24,146.08   0.47% 112.34

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp