DOW 18,145.71   -0.09% -16.64
S&P 500 2,141.16   -0.01% -0.18
FTSE 7,020.47   -0.09% -6.43
DAX 10,710.73   0.09% 9.34
STOXX 2,865.64   0.09% 2.5
NIKKEI 17,184.59   -0.30% -50.91
CHINA 3,091.29   0.22% 6.83
HSI 23,374.4   0.00% 0

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp