DOW 19,170.42   -0.11% -21.51
S&P 500 2,191.95   0.04% 0.87
FTSE 6,730.72   -0.33% -22.21
DAX 10,513.35   -0.20% -20.7
STOXX 2,810.21   -0.38% -10.8
NIKKEI 18,426.08   -0.47% -87.04
CHINA 3,244.48   -0.88% -28.83
HSI 22,564.82   -1.37% -313.41

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp