DOW 24,597.38   0.29% 70.11
S&P 500 2,650.54   -0.02% -0.53
FTSE 6,877.5   -0.04% -2.69
DAX 10,924.7   0.00% 0
STOXX 2,862.05   0.00% 0
NIKKEI 21,439.64   -1.73% -376.55
CHINA 2,620.46   -0.52% -13.59
HSI 26,158.92   -1.38% -365.43

Thương trường

Biz Tech

Startup

Xe