Kiều bào

Người Việt bốn phương (600)

Người Việt bốn phương (600)

Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga vui mừng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm.