Chuyên đề

Thanh toán di động bứt tốc

Thanh toán di động bứt tốc

Nhờ hạ tầng công nghệ đã sẵn sàng cho đợt bùng nổ thanh toán di động với 4 nhóm người chơi: Fintech, ngân hàng, nhà mạng và các công ty công nghệ.