Doanh Nghiệp

Imexpharm đạt 37% kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng

Thứ Hai | 21/07/2014 20:12

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Công ty lần lượt là 374 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Doanh thu thuần quý II/2014 của CTCP Dược Phẩm Imexpharm (mã IMP) xấp xỉ 199 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ 2013.

Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm nhẹ 1% so với quý II/2013. Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm.

Lợi nhuận sau thuế quý II năm nay cao hơn 7,6% so với năm trước, đạt 21 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận trước thuế của Công ty lần lượt là 374 tỷ đồng và 55 tỷ đồng. Doanh thu từ hàng xuất khẩu chiếm tỷ lệ thấp, chưa đến 1% trong cơ cấu doanh thu.

Doanh thu đạt 37,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 46% kế hoạch 2014.

Vào thời điểm 30/06/2014, tổng tài sản không có nhiều thay đổi so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 16%. Cuối quý II/2014, khoản mục này là 161 tỷ đồng.

Tồn kho cuối quý II tăng 19% so với đầu quý I, đa số là tồn kho nguyên, vật liệu và thành phẩm.

Công ty duy trì đầu tư ngắn hạn 6,6 tỷ đồng vào các công ty dược phẩm, chủ yếu là CTCP Hóa - Dược Phẩm Mekophar và một số công ty khác như CTCP Bông Bạch Tuyết, CTCP Dược Hậu Giang, CTCP XNK Y tế Domesco, Công ty Dược phẩm OPC.

Ngoài đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết, Imexpharm còn đầu tư dài hạn vào CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

Đơn vị: tỷ đồng

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2014 (Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2014 (Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh)

Nguồn Theo DVO

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

v