Doanh nghiệp

PVC tăng trưởng lợi nhuận 62% trong quý 1 nhờ dịch vụ dung dịch khoan tại 2 công ty con

Chủ Nhật | 04/05/2014 10:27

PVC lãi sau thuế hơn 50 tỷ đồng trong đó phần lãi sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 26 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP (PVC) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2014.

Quý 1 năm nay, nhờ dịch vụ dung dịch khoan cung cấp cho các nhà thầu dầu khí tại 2 công ty con là công ty TNHH MTV Dịch vụ giếng khoan DMC-WS và Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam tăng nên doanh thu bán hàng tăng hơn 86 tỷ đồng tương ứng mức tăng 11,4% lên 843 tỷ đồng.

Loại hình dịch vụ nêu trên có biên lợi nhuận cao nên PVC đạt lãi sau thuế hơn 50 tỷ đồng trong đó phần lãi sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 26 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2013.

Kết quả kinh doanh Quý 1/năm 2014

Chỉ tiêu

Q1/2014

Q1/2013

Tăng

Doanh thu thuần

843.02

756.65

11%

Lãi gộp

146.97

109.55

34%

Biên lãi gộp

17%

14%

Doanh thu tài chính

3.2

4.22

-24%

Chi phí tài chính

9.04

5.56

63%

Chi phí lãi vay

6.1

5.38

13%

Chi phí bán hàng

12.73

12

6%

Chi phí quản lý

65.89

54.9

20%

Lợi nhuận khác

3.78

0.75

404%

Lợi nhuận sau thuế

50.08

30.95

62%

LN ròng

26.05

16.09

62%

Thanh Hiên

Nguồn CafeF

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

v