Dương Thị Mai Hoa Tin tức

  • 30/10/2018 - 13:30

    ABBank lại thay ghế nóng

    Sau nhiều biến động, ABbank tiếp tục phải đổi ghế CEO.
  • 28/02/2013 - 11:00

    VIB thay Tổng giám đốc

    Bà Dương Thị Mai Hoa đã từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc khối nguồn vốn nắm quyền Tổng giám đốc.