Kinh Doanh

14.267 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11

Việt Hà Thứ Năm | 30/11/2023 09:32

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 158.800 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: TL.

11 tháng đầu năm 2023, bình quân 1 tháng có 18.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 158.800 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: TL.

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong tháng 11 cả nước có 14.267 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 7,6% so với tháng trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, trong tháng 11 cả nước cũng có 6.562 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,6% so với tháng trước.

 

Ở chiều ngược lại, tháng này có 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 18% so với tháng trước; 6.598 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,7%; 1.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,9%. 

Tính chung 11 tháng đầu năm 2023, cả nước có 201.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 1 tháng có 18.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 158.800 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 1 tháng có 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cũng từ số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ Ngân sách Nhà nước tháng 11 ước đạt 70.300 tỉ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ Ngân sách Nhà nước ước đạt 549.100 tỉ đồng, bằng 75% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 74,9% và tăng 20,9%).

 

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2023 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỉ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng đầu năm 2023 ước đạt 20,25 tỉ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng đầu năm 2023 có 117 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 257,3 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước; có 24 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 137,7 triệu USD, gấp 1,8 lần. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 395 triệu USD, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Có thể bạn quan tâm 

11 tháng năm 2023: Việt Nam xuất siêu 24,44 tỉ USD


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày