Kinh Doanh

ABBank đạt 179 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng, nợ xấu dưới 3%

Thứ Tư | 19/08/2015 09:20

Tổng tài sản đạt 65.655 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Dư nợ đạt 42.117 tỷ đồng, tăng 14 %. Huy động đạt 45.991 tỷ đồng, tăng 7%.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể, kết thúc quý II, ABBank đạt 179 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng tài sản đạt 65.655 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Dư nợ đạt 42.117 tỷ đồng, tăng 14 %. Huy động đạt 45.991 tỷ đồng, tăng 7%.

Các tỷ lệ về an toàn, thanh khoản của ABBANK đều đảm bảo tốt theo quy định; chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Nợ xấu cũng tiếp tục được ABBANK tập trung kiểm soát tốt dưới 3%. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, ABBank đã thu hồi được 484,25 tỷ đồng nợ xấu theo chuẩn quốc tế, hoàn thành 40,3% so với kế hoạch năm. Trong đó, thu hồi tiền mặt là 453,72 tỷ đồng chiếm tỷ trọng gần 94%.

Trường Văn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày