Kinh Doanh

Alphanam ước lỗ 552 triệu trong tháng 7 và 8/2014

Thứ Tư | 01/10/2014 08:45

Alphanam đã lỗ 10 quý liên tiếp tính tới quý II/2014.
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/9/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam thông qua kết quả kinh doanh chưa kiểm toán kỳ từ ngày 1/7/2014 đến hết ngày 31/8/2014.

Theo đó, doanh thu thuần là 42,94 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là âm 552 triệu đồng.

Alphanam đã lỗ 10 quý liên tiếp tính tới quý II/2014. Nửa đầu năm 2014, Alphanam lỗ hơn 104 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 350 tỷ đồng trên vốn đầu tư chủ sở hữu là 1.925 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng thông qua việc ông Nguyễn Trần Đại thôi tham gia Hội đồng quản trị Alphanam kể từ ngày 1/10/2014. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Đại sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Hội đồng quản trị đưa ra một số giải pháp thực hiện trong quý IV/2014 là hoàn thiện và tối ưu hóa hệ thống quản lý sau quá trình tái cấu trúc.

Thúc đẩy giải quyết nhanh chóng các vấn đề còn tồn tại đặc biệt là thu hồi công nợ tại các công ty con; Ban điều hành cơ cấu lại danh mục tài sản của Công ty và toàn bộ các công ty con, công ty liên kết trong toàn hệ thống báo cáo Hội đồng quản trị; Đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản của Công ty.

Alphanam đã lên kế hoạch hủy niêm yết và ông Nguyễn Minh Nhật, thành viên Hội đồng quản trị, đã đăng ký mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ.

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày