Kinh Doanh

Kinh Đô đã thông qua mua 30% cổ phiếu quỹ

Thứ Hai | 01/12/2014 11:07

Ngoài ra, Đại hội cổ đông bất thường Kinh Đô còn thông qua tăng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex và Mondelez mua cổ phần Kinh Đô Bình Dương.

Ngày 1/12/2014, Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Kinh Đô KDC có sự tham gia của 923 cổ đông, đại diện cho 204.543.426 cổ phiếu, tương ứng với 80,16% vốn điều lệ KDC.

Đại hội đã thông qua một số nội dung gồm đầu tư thêm vào Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam (Vocarimex), nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Công ty cổ phần Kinh Đô Bình Dương (BKD) và KDC mua lại cổ phiếu quỹ tối đa lên đến 30% tổng số cổ phiếu phát hành.

Tăng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex lên 51%

Hiện tại, Kinh Đô đang sở hữu 24% cổ phần Vocarimex. Sắp tới, Kinh Đô sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex lên 51%.

Ngày 29/11/2014, tại Đại hội Cổ đông lần đầu của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam (Vocarimex), 3 nhân sự của Công ty cổ phần Kinh Đô đã được bầu vào Hội đồng quản trị Vocarimex. Ông Trần Kim Thành, Chủ tịch Kinh Đô còn giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Vocarimex.

Ngoài việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex, Kinh Đô dự định mua 1 công ty sản xuất bột mì.

Mondelez International mua 80% cổ phần Kinh Đô Bình Dương

Ông Trần Quốc Việt, phó Tổng Giám đốc Kinh Đô giải thích nguyên nhân Công ty tái cấu trúc ngành bánh kẹo và dự kiến chuyển giao 80% cổ phần Công ty cổ phần Kinh Đô Bình Dương (BKD) đã tái cấu trúc (bao gồm 100% cổ phần Kinh Đô Miền Bắc) cho Mondelez International là do ngành hàng bánh kẹo của Công ty đang tăng trưởng chậm lại.

KDC sẽ chuyển nhượng 80% cổ phần BKD cho công ty con Mondelez International là Cadbury Enterprises Pte. Ltd. (CEPL) cùng với quyền chọn mua số cổ phần BKD còn lại với cùng giá chuyển nhượng áp dụng với từng cổ phần như giao dịch mua 80% cổ phần trước đó. Ông Trần Quốc Việt cho biết, việc giữ lại 20% cổ phần để giao dịch sau là ý định của Công ty.

Như công bố tại lễ ký kết đầu tư giữa KDC và Mondelez International vào tháng 11/2014, dự kiến việc chuyển nhượng 80% cổ phần BKD sẽ hoàn thành vào quý II/2015. Việc chuyển nhượng sẽ bao gồm hệ thống phân phối của mảng bánh kẹo.

Giá chuyển nhượng trước thuế cho giao dịch mua 80% cổ phần BKD là 7.846.875.000.000 đồng Giá trên chưa bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu và khấu trừ nghĩa vụ phải trả, tùy thuộc vào các điều chỉnh cụ thể.

Phương thức thực hiện giao dịch sẽ bao gồm việc Kinh Đô ký kết hợp đồng mua bán cổ phần với CEPL và ký hợp đồng thỏa thuận phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng Standard Chartered - chi nhánh Singapore giữa KDC và CEPL.

Sau khi giao dịch thực hiện xong, KDC sẽ còn giữ 20% cổ phần BKD, 100% cổ phần Ki Do và 24% cổ phần Vocarimex trong ngành hàng thực phẩm. Việc tăng tỷ lệ sở hữu của Kinh Đô tại Vocarimex lên 51% được Đại hội cổ đông bất thường thông qua nhưng vẫn chưa được thực hiện. Ngoài ra, những khoản đầu tư khác trong ngành hàng thực phẩm vẫn chưa được công bố.

Về lượng tiền mặt lớn nếu giao dịch với Mondelez International thành công, ông Kelly Wong, CFO Kinh Đô, cho biết Công ty sẽ không tái cấu trúc mảng bất động sản mà tập trung vào ngành hàng thực phẩm đóng gói.

Mua lại 30% cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Theo đề nghị của nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu trên 10% cổ phần, KDC đã bổ sung nội dung mua cổ phiếu quỹ với mức lên đến 30% tổng số lượng cổ phiếu phát hành vào Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 và được cổ đông thông qua. 30% cổ phần được mua lại tương ứng với gần 77 triệu cổ phiếu KDC, bao gồm gần 1,5 triệu cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu này được mua với giá không quá 60.000 đồng/cổ phiếu do Công ty cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC) làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại. Như vậy, Kinh Đô sẽ chi tối đa khoảng 4.530 tỷ đồng để mua lại lượng cổ phiếu quỹ trên.

Nguồn vốn để mua lại là 4.681.146.658.713 đồng, lần lượt gồm thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối.

Khi được cổ đông hỏi về vấn đề cổ tức năm 2015, đại diện Công ty cho biết nội dung cổ tức vẫn sẽ được quyết định tại Đại hội cổ đông năm 2015 của Kinh Đô. Cổ tức năm 2014 vẫn sẽ được chi trả theo tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Khi cổ đông chất vấn đại diện Công ty về việc nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh cổ phiếu KDC trong thời gian vừa qua, Công ty cho biết không bàn luận về cổ phiếu.

Về việc bán ra lượng cổ phiếu lớn nếu KDC mua lại trên 70 triệu cổ phiếu về làm cổ phiếu quỹ, Kinh Đô dự kiến không bán qua sàn mà bán cho nhà đầu tư chiến lược cùng trong ngành hàng thực phẩm.

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày