Kinh Doanh

Lịch sự kiện ngày 13/6

Thứ Tư | 12/06/2013 20:54

STL vào diện bị kiểm soát. Cổ đông PVS, CMX đăng ký giao dịch cổ phiếu. EIB, BVH, SCR giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức.
Giao dịch cổ phiếu

STL - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long: Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 13/6 do lỗ 2 năm liên tiếp.

PVS - Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam: Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 13/6 đến 12/7, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 16,11 triệu đơn vị, tương ứng 3,61%.

CMX - Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau: Tổng giám đốc Nguyễn An Ninh đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu từ 13/6 đến 12/7, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 2,78 triệu cổ phiếu, tương đương 21% vốn.

Trả cổ tức

EIB - Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, tỷ lệ 5,5%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 28/6. Ngoài ra, EIB sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung nội dung vào giấy phép hoạt động của Eximbank.

VDL - Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, tỷ lệ 6%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 1/7.

SCR - Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%.

KMT - Công ty cổ phần kim khí Miền Trung: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 2%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 28/6.

EMC - Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 2/7.

BVH - Tập đoàn Bảo Việt: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 15%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 17/7.

AAA - Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 26/7.

Nguồn Dân Việt


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày