Kinh Doanh

Năm 2012, đường sắt Việt Nam đạt tổng doanh thu trên 10 nghìn tỷ đồng

Thứ Tư | 30/01/2013 14:36

Tổng doanh thu năm 2012 tăng 7,9%, trong đó riêng doanh thu vận tải tăng 8,7%, lợi nhuận toàn ngành đạt 150 tỷ đồng.
Ngày 29/1, trong buổi gặp mặt với cơ quan thông tấn báo chí, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã thông báo một số kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Năm 2012, giá trị tổng sản lượng, tổng doanh thu của ngành tiếp tục vượt ngưỡng đạt trên 10 nghìn tỷ đồng; giá trị tổng sản lượng tăng 8,9%, tổng doanh thu tăng 7,9%, lợi nhuận đạt 150 tỷ đồng (trong đó, riêng doanh thu vận tải tăng 8,7%). Thu nhập bình quân người lao động đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng, tăng trên 10% so với 2011.

Năm 2013 được coi là năm bản lề trong kế hoạch phát triển kinh tế tế xã hội 5 năm (2011-2015) của ngành đường sắt. ĐSVN đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, phấn đấu sản lượng, doanh thu tăng 8% trở lên; thu nhập bình quân người lao động tiếp tục tăng trên 10%.

Một trong những chiến lược phát triển đường sắt trong năm 2013 là tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động kinh doanh vận tải, tập trung thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, trong đó hoàn thành đúng tiến độ Công trình xây dựng 3 cầu đường bộ Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ…

Ông Phạm Công Trịnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN cho biết: Năm 2012, ĐSVN cũng đã thực hiện tốt năm an toàn giao thông quốc gia, trong đó tai nạn giao thông đường sắt giảm trên 10% ở cả 3 tiêu chí. Năm 2013, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện năm An toàn giao thông với chủ đề “nâng cao trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức của người tham gia giao thông”, phấn đấu giảm ít nhất 7% tai nạn giao thông đường sắt.

Nguồn NDHMoney


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày