Kinh Doanh

NHNN thu hồi giấy phép hoạt động Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC

Thứ Tư | 13/03/2013 13:44

Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC phải chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh kể từ ngày 4/3.
Sau khi xem xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC tại đơn đề nghị thu hồi Giấy phép ngày 12/11/2012 và hồ sơ kèm theo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC.

Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC phải chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành; hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép hoạt động.

Trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành, Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC phải niêm yết Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động tại trụ sở chính của Công ty.

Mặt khác, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC phải tiến hành thanh lý tài sản theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/3.

Nguồn Khampha/SBV


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày