Kinh Doanh

SSI trình cổ đông kế hoạch lãi 480 tỷ đồng năm 2012

Thứ Tư | 18/04/2012 11:10

SSI đặt mục tiêu duy trì vị trí số 1 về thị phần môi giới trên HSX và top 10 tại HNX trong năm 2012.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã công bố tài liệu họp cổ đông, trong đó có trình mục tiêu lợi nhuận năm 2012 ở mức 480 tỷ đồng.

Cụ thể, theo đánh giá của SSI, dự kiến 2012 nhiều thách thức hơn năm 2011, đầu tư công sẽ thắt chặt hơn trong khi lạm phát có xu hướng giảm. SSI cũng nhìn nhận xu hướng cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Về chiến lượng phát triển dịch vụ chứng khoán, SSI đặt mục tiêu duy trì vị trí số 1 về thị phần môi giới trên HSX và top 10 tại HNX, tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới nước ngoài với tỷ trọng trên 35%.

Công ty cũng hướng mở rộng mạng lưới khách hàng trong và ngoài nước, phát triển các sản phẩm tư vấn, các sản phẩm tài chính và hệ thống giao dịch trực tuyến, hệ thống Contact Centre.

SSI đồng thời đẩy mạnh kiểm soát rủi ro và các ứng dụng để kiểm soát rủi ro; Chuẩn hóa mô hình hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch; Xây dựng đội ngũ nhân viên tư vấn, môi giới chuyên nghiệp.

Về mục tiêu kinh doanh năm 2012, SSI đặt chỉ tiêu doanh thu 705 tỷ đồng. Tổng chi phí là 225 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 480 tỷ đồng.

Mục tiêu kinh doanh trên sẽ là một trong những nội dung quan trọng được SSI trình cổ đông thông qua trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2012, được tổ chức vào chiều ngày thứ Sáu, 20/4 tại Hội trường Thống Nhất - 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM.

Trong quý I/2011, công ty mẹ SSI lãi 246,4 tỷ đồng, trong đó đã có 66,2 tỷ đồng là chi phí hoàn nhâp dự phòng của ABT, HVG, PAN và đã có 18,6 tỷ đồng là cổ tức nhận được trong kỳ của ABT, HVG, PAN.

Các khoản này sẽ không được tính vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2012 do ABT, HVG, PAN là các Công ty liên kết trong báo cáo tài chính hợp nhất của SSI (do nguyên tắc ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất 2011 không dự phòng cho các khoản đầu tư vào 3 công ty). Kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012 của 3 Công ty liên kết này sẽ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2012 của SSI theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Nguồn NDH


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày