Kinh Doanh

TCM phát hành 4,4 triệu cổ phiếu thưởng

Thứ Bảy | 06/07/2013 17:13

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) công bố phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013, TCM quyết định phát hành thêm 4,46 triệu cổ phiếu (10% số lượng cổ phiếu lưu hành) để thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

Tính theo mệnh giá, tổng giá trị phát hành của TCM đạt 44,6 tỷ đồng. Tỷ lệ thưởng cho cổ đông hiện hữu 10%.

Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 23/7/2013.

Cổ phiếu TCM vào diện cảnh báo của HSX từ ngày 20/3/2013 do LNST cổ đông công ty mẹ năm 2012 âm 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2012, TCM vẫn có số dư lợi nhuận lũy kế gần 56 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển lần lượt đạt 44 tỷ đồng và 24,4 tỷ đồng.

Nguồn CafeF


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày