Multimedia

Tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng

Trọng Hoàng Thứ Ba | 25/04/2023 11:11

Trung bình 1 ngày có 5 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học trên toàn quốc. 1.600-1.800 vụ bạo lực học đường xảy ra mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày