Phát triển bền vững

Emirates tham gia Liên minh Air-CRAFT về nhiên liệu hàng không tái tạo và tiên tiến

Quyên Nhi Chủ Nhật | 26/11/2023 08:42

Air-CRAFT là một sáng kiến độc đáo đầu tiên trong lĩnh vực hàng không, sẽ hội tụ các đơn vị trải dài trên chuỗi giá trị.

Trong Năm Phát triển Bền vững của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và tại Hội nghị ICAO về Hàng Không và Nhiên Liệu thay thế lần thứ 3 (CAAF/3) được tổ chức tại Dubai, 8 đơn vị sáng lập: ADNOC, Boeing, Emirates, Nhóm ENOC, Etihad, Honeywell, Đại học Khalifa, Masdar đã công bố khởi động sáng kiến "Air-CRAFT" - một trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại UAE tập trung vào việc phát triển, sản xuất và mở rộng công nghệ nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Air-CRAFT, hay Trung tâm Công nghệ Nhiên liệu Tái tạo và Tiên tiến cho Hàng không của UAE, là một sáng kiến độc đáo đầu tiên trong lĩnh vực này, sẽ hội tụ các đơn vị trải dài trên chuỗi giá trị – từ người đưa ra chính sách công nghiệp, cơ quan quản lý hàng không, nhà sản xuất nhiên liệu, giáo dục đại học và nghiên cứu, nhà sản xuất máy bay và động cơ, đến các nhà điều hành hàng không. Mặc dù có trụ sở tại UAE, nhưng liên minh này vẫn sẽ tiếp tục hợp tác và hoan nghênh sự tham gia của các đơn vị quốc tế có liên quan trong quá trình phát triển. Sáng kiến mới này được công bố bên lề Hội nghị CAAF/3 diễn ra vào ngày 24 tháng 11 và trước Hội nghị COP28.

Các chủ đề nghiên cứu tiềm năng tại Air-CRAFT bao gồm đánh giá tác động môi trường, tối ưu hóa nguyên liệu và quy trình, và đánh giá kinh tế kỹ thuật. Air-CRAFT cũng sẽ thiết lập các mối liên kết liên quan với các viện nghiên cứu và học thuật khác ở UAE và quốc tế.

Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ việc Air-CRAFT được liên kết với thỏa thuận ‘Hợp tác để Thúc đẩy Quá trình Chuyển đổi sang Năng lượng Sạch’ (PACE) giữa chính phủ Hoa Kỳ và UAE.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày