Phong Cách Sống

Hé lộ thu nhập của nhóm hộ giàu nhất tại Việt Nam trong năm 2021

Thùy Linh Thứ Hai | 26/09/2022 15:08

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5,38 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,4 triệu đồng). Hình ảnh minh họa: TL.

Cơ cấu thu nhập của người dân chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương.
Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5,38 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,4 triệu đồng). Hình ảnh minh họa: TL.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4,2 triệu đồng, giảm 1,1% so với năm 2020. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5,38 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,4 triệu đồng). 

Trước năm 2019 thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, tuy nhiên sau 2019 do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thu nhập có xu hướng giảm dần. Tốc độ giảm thu nhập ở khu vực thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn. So với năm 2020, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân 1 người 1 tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể.

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Trong năm 2021, vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (5,79 triệu/người/tháng) và thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,83 triệu đồng/người/tháng).

Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2021 nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 9,18 triệu đồng cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất -  nhóm 1).

Cơ cấu thu nhập của người dân chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương. Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Cơ cấu thu nhập của người dân chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương. Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Tổng cục Thống kê đánh giá cơ cấu thu nhập đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Tỉ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương có xu hướng tăng dần từ năm 2010 đến nay, từ 44,9% năm 2010 lên đến 56,7% năm 2021. Ngược lại, tỉ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 20,1% năm 2010 xuống còn 10,8% năm 2021.

“Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người vẫn tiếp tục giảm so với năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19 nhưng cơ cấu thu nhập vẫn chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn với tỉ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương có xu hướng tăng và tỉ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm. Mặc dù, thu nhập của dân cư có giảm so với năm 2020 nhưng tỉ lệ hộ nghèo vẫn giảm do Chính phủ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội”, Tổng cục Thống kê nhìn nhận. 

Có thể bạn quan tâm 

Những thành phố tập trung nhiều triệu phú nhất thế giới


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày