Nhật ký COVID-19

Tôi ở Việt Nam

ads

Tôi ở Việt Nam

Có nhiều lý do để lạc quan rằng Việt Nam là một trong số ít các thị trường trên thế giới vẫn sẽ có tăng trưởng GDP trong năm nay.

v