Sự kiện doanh nghiệp

LPBank chính thức đổi nhận diện thương hiệu

Nguyễn Lanh Thứ Sáu | 26/05/2023 11:37

Mục tiêu của việc thay đổi này là nhằm đem đến hình ảnh một ngân hàng năng động, thân thiện...

Ngày 26/5, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Thương hiệu mới của Ngân hàng được thay đổi theo hướng đơn giản, dễ nhớ, dễ đọc. Mục tiêu của việc thay đổi này là nhằm đem đến hình ảnh một ngân hàng năng động, thân thiện, luôn sẵn sàng với sứ mệnh mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội. Đáng chú ý, Ngân hàng cũng thực hiện đổi tên miền trên các website dành cho khách hàng. Theo đó, tên miền cũ “…lienvietpostbank.com.vn” hiện tại đã được chuyển thành “…lpbank.com.vn”. 

Việc thay đổi nhận diện thương hiệu được đánh giá là bước đi chiến lược của LPBank để bắt đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Hiện bộ máy lãnh đạo của LPBank cũng đã được củng cố. Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, trong Hội đồng Quản trị Ngân hàng còn có 3 Phó Chủ tịch và 3 thành viên Hội đồng Quản trị. Ban Tổng Giám đốc có 15 người, trong đó, ông Hồ Nam Tiến là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm quyền Tổng Giám đốc.

Ngân hàng dự kiến có tổng tài sản đến cuối năm nay đạt 375.000 tỉ đồng, tăng trưởng 14,4% so với đầu năm. Huy động thị trường 1 dự kiến đạt 295.700 tỉ đồng, tăng 17,9%, tăng trưởng tín dụng thị trường 1 dự kiến ở mức 16%, lên gần 273.500 tỉ đồng, có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào giới hạn tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.000 tỉ đồng, tăng nhẹ 5,4% so với kết quả đạt được trong năm 2022. Tỉ lệ chi trả cổ tức dự kiến 12%.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày