Sự kiện doanh nghiệp

VCSC ghi dấu 950 tỉ đồng lợi nhuận vượt 73% kế hoạch đề ra

Hoàng Kim Thứ Tư | 20/01/2021 12:54

VCSC vừa qua về đích với lợi nhuận trước thuế 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% so với kế hoạch đặt ra cho năm 2020 tại ĐHĐCĐ.

VCSC vừa qua về đích với lợi nhuận trước thuế 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% so với kế hoạch đặt ra cho năm 2020 tại ĐHĐCĐ.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày