Đi cùng F0

Mục đích của phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Ngọc Tâm Thứ Ba | 27/09/2022 16:43

Hình ảnh minh họa: Freepik.

Mục đích của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là thể hiện tình hình hoạt động tài chính của công ty trong một thời kỳ.
Hình ảnh minh họa: Freepik.

Trong báo cáo thu nhập, bạn sẽ tìm thấy tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí cho một khoảng thời gian nhất định. Phân tích kết quả kinh doanh là một nội dung quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích kết quả kinh doanh nhằm nhiều mục đích. Điển hình như việc giúp nhà đầu tư có câu trả lời cho những câu hỏi sau: 

Xém xét doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đang tăng, ổn định hay suy giảm? Câu trả lời cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những thay đổi của môi trường kinh doanh, những thay đổi trong thị hiếu và nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm của doanh nghiệp. 

Trong báo cáo thu nhập, bạn sẽ tìm thấy tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí cho một khoảng thời gian nhất định. Hình ảnh minh họa: Stockanalysis.
Trong báo cáo thu nhập, bạn sẽ tìm thấy tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí cho một khoảng thời gian nhất định. Hình ảnh minh họa: Stockanalysis.

Xem xét sự biến động của doanh thu do tác động của lượng bán hay giá bán? Mức tăng trưởng doanh thu do tác động của lượng bán thường được đánh giá cao hơn sự tăng lên của giá bán sản phẩm, sở dĩ như vậy là do sự tăng trưởng của lượng bán chẳng những cải thiện kết quả tài chính, mà còn cải thiện vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. 

Hiệu quả tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp có được cái thiện không? Thông thường, khi doanh thu bán hàng tăng, lợi nhuận sẽ tăng. Tuy nhiên, cũng có những biến đổi ngược chiều, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại sụt giảm. Trong trường hợp này, cần xem xét từng khoản mục chi phí trong báo cáo kết quả kinh doanh, có thể do giá vốn hàng bán tăng quá cao, doanh nghiệp không kiểm soát được sự tăng lên của giá cả hàng hóa đầu vào hoặc sự gia tăng giá thành sản xuất, cũng có thể do áp lực cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải tăng chi phí cho quảng cáo, khuyến mãi hoặc giảm giá bán. 

Báo cáo kết quả kinh doanh còn là cơ sở để nhà đầu tư phân tích sự biến động của từng bộ phận lợi nhuận đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Hình ảnh minh họa: Legalzoom
Báo cáo kết quả kinh doanh còn là cơ sở để nhà đầu tư phân tích sự biến động của từng bộ phận lợi nhuận đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hình ảnh minh họa: Legalzoom

Lợi nhuận tạo ra có đủ để trả lãi vay cho các chủ nợ hay không? Để giải đáp câu hỏi này, chúng ta thường so sánh lợi nhuận trước thuế và lãi vay với chi phí lãi vay phải trả trong kỳ. 

Báo cáo kết quả kinh doanh còn là cơ sở để nhà đầu tư phân tích sự biến động của từng bộ phận lợi nhuận đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đưa ra những dự báo về xu hướng phát triển trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cơ cấu lợi nhuận là yếu tố quan trọng cần phải được xem xét nhằm giúp các nhà đầu tư và chủ nợ đánh giá đúng đắn tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó sự đóng góp của bộ hận lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính được coi là yếu tố trọng yếu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Có thể bạn quan tâm 

Fed tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến túi tiền của bạn?


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày