Tài Chính

Vietcombank thông qua kế hoạch tăng vốn lên 75.000 tỉ đồng

Quang Hồng Thứ Hai | 30/01/2023 18:30

Vietcombank dự kiến sẽ phát hành tối đa gần 2,77 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, tăng vốn điều lệ thêm 27.685 tỉ đồng.

Ngày 30/1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Vietcombank đã được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank kể từ ngày 30/1/2023.

Về tân Tổng giám đốc Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết ông Tùng là cán bộ có 26 năm gắn bó với Vietcombank, từ khi ra trường, trưởng thành và đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng của Vietcombank; đã được giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành từ tháng 8/2021 đến nay. Trong 17 tháng giữ trọng trách là người đứng đầu Ban Điều hành Vietcombank, giai đoạn với nhiều biến động chưa từng có tiền lệ, ông Nguyễn Thanh Tùng đã điều hành hệ thống Vietcombank hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Vietcombank cho ông Nguyễn Thanh Tùng
Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Vietcombank cho ông Nguyễn Thanh Tùng.

Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 với kết quả nhất trí cao. Vietcombank dự kiến sẽ phát hành tối đa 2.768.522.194 cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm tối đa 58,4%. Vốn điều lệ hiện tại của ngân hàng là 47.325 tỉ đồng, mức vốn tối đa nếu phát hành thành công của ngân hàng là 75.000 tỷ đồng.

Thời gian phát hành cũng được ngân hàng điều chỉnh dự kiến trong năm 2023, 2024, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện, vốn điều lệ của Vietcombank là thấp nhất trong số các ngân hàng thương mại Nhà nước, thấp hơn một số ngân hàng thương mại cổ phần và có khoảng cách lớn so với các ngân hàng hàng đầu trong khu vực. Nhiều năm qua, Vietcombank vẫn chưa tìm được nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính phù hợp với mục tiêu của ngân hàng. Do đó việc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư của Vietcombank vẫn chưa hoàn thành và đang tiếp tục xúc tiến. Trước đó, Vietcombank đặt một số mục tiêu năm 2023 tới như tổng tài sản tăng 9%, tín dụng tăng 12,8%, lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12% so với năm 2022.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày