Thành phố đang đi tìm phương án khôi phục kinh tế trong giai đoạn bình thường mới Tin tức