Hà Nội: Tín dụng tháng 7 giảm 2% so với tháng 12/2013

Thứ Hai | 21/07/2014 14:05

Tổng dư nợ cho vay ước tính tháng 07/2014 gần 927 nghìn tỷ đồng - tăng 0,5% so tháng trước và giảm 2% so tháng 12/2013.
Theo Cục thống kê thành phố Hà Nội, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong tháng 07/2014 ước tính đạt gần 1.140 nghìn tỷ đồng - tăng 2,7% so tháng trước và tăng 8,9% so với tháng 12/2013.

Trong đó, tiền gửi tăng 3,1% so tháng trước và tăng 7,6% so với tháng 12/2013. Tiền gửi tiết kiệm tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 2,2% so với tháng 12/2013, tiền gửi thanh toán tăng lần lượt là 4,9% và 11,6%. Phát hành giấy tờ có giá giảm 5,5% so với tháng trước và tăng 48,2% so với tháng 12/2013.

Tổng dư nợ cho vay ước tính tháng 07/2014 gần 927 nghìn tỷ đồng - tăng 0,5% so tháng trước và giảm 2% so tháng 12/2013, trong đó dư nợ ngắn hạn giảm 1,3% và giảm 8,3%, dư nợ trung và dài hạn tăng 4,1% và 12,1%.

Như vậy, tăng trưởng tín dụng trong tháng 7 này của Hà Nội thấp hơn nhiều so với mức tăng của tháng 6. Trong tháng 6/2014, số liệu của cục thống kê Hà Nội cho biết tín dụng của các TCTD trên địa bàn tăng 2% so với tháng 5.

Nguồn CafeF

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày