Doanh nghiệp

Gặp nước lớn, Vĩnh Hoàn vẫy vùng

Gặp nước lớn, Vĩnh Hoàn vẫy vùng

Tính riêng quý III, doanh số của Vĩnh Hoàn đạt hơn 2.520 tỉ đồng, tăng trưởng 24,9% so với cùng kỳ. Gặp nước tốt, Vĩnh Hoàn giờ đây như cá vẫy vùng.