31 mặt hàng của Campuchia sẽ được Việt Nam áp dụng thuế Tin tức