LIÊN HỆ NỘI DUNG
ĐT: 028 3933 0707
Email: tinhvu@nhipcaudautu.vn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
Ms. Tình
ĐT: 037 4868 488
Email: baonguyen@nhipcaudautu.vn
Đặt báo dài hạn gọi:
028 3933 0707

LIÊN HỆ PHÁT HÀNH
TP.HCM: Ms. Mộng Cầm
ĐT: 0932 133 134 hoặc 028 3933 0707 – Ext: 100
Email: mongcam@nhipcaudautu.vn
Hà Nội: Ms. Minh Hiếu
ĐT: 098 383 6818 hoặc 028 3933 0707 – Ext: 106
Email: minhhieu@nhipcaudautu.vn