Multimedia

ChatGPT có gì đặc biệt?

ChatGPT có gì đặc biệt?

Chatbot này là phần mềm được thiết kế để trò chuyện với con người dựa trên các dữ liệu mà người dùng đưa ra.