Kiều bào

Người Việt bốn phương (Số 696)

Người Việt bốn phương (Số 696)

Chính phủ mới ở Nhật sẽ tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại với Việt Nam giống như chính sách dưới thời chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe.