Kiều bào

Người Việt bốn phương (số 738)

Người Việt bốn phương (số 738)

Nhiều người Việt tại Nga đã trải qua hành trình tự cách ly và phục hồi tại nhà, trong khi một số người phải nhập viện điều trị khi mắc COVID-19.