Tài Chính

Xuất khẩu gánh tỉ giá

Xuất khẩu gánh tỉ giá

Cuộc chiến tiền tệ giữ cho tiền đồng không bị mất giá quá nhiều trước đồng USD mạnh nhất trong 20 năm qua.