Lotus Gallery Tin tức

  • 15/09/2023 - 15:04

    Khám phá những tầng bậc của mùi hương

    Olfactory Odyssey: Beyond Perfume, triển lãm mùi hương kết hợp cùng 31 bức tranh, mang đến cho người thưởng lãm những khám phá về các tầng bậc của mùi hương.
  • 23/12/2022 - 11:00

    Nơi đất lửa hồi sinh

    Hồi Sinh - triển lãm giới thiệu ký họa của cố họa sĩ Phạm Thanh Tâm và tranh màu nước của họa sĩ trẻ Hải Tre.