Công bố chỉ số thị trường xe ô tô điện Việt Nam Tin tức