DHA Healthcare tham gia hợp tác chiến lược với Asia New Power nhằm mang những tiến bộ vượt bậc về tế bào gốc và y học tái sinh Tin tức