Kiều bào

Người Việt bốn phương (số 657)

Người Việt bốn phương (số 657)

Tính đến cuối tháng 6.2019, tổng số người nước ngoài tại Nhật là 2,82 triệu người, tăng 3,6% so với thời điểm cuối tháng 12.2018, mức cao nhất từ trước tới nay.

Người Việt bốn phương (số 656)

Người Việt bốn phương (số 656)

Câu Lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia tổ chức cuộc thi "Duyên dáng áo dài" tôn vinh sắc đẹp, tài năng của những phụ nữ Việt Nam tại đây.