Startup Edtech Việt Nam Tin tức

  • 09/08/2023 - 15:00

    Ngược dòng Edtech

    Nhiều startup Edtech Việt Nam công bố huy động vốn thành công trong bối cảnh vốn vào lĩnh vực này trên toàn cầu đang giảm mạnh.
  • 09/08/2023 - 07:30

    Ngược dòng Edtech

    Nhiều startup Edtech Việt Nam công bố huy động vốn thành công trong bối cảnh vốn vào lĩnh vực này trên toàn cầu đang giảm mạnh.