Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư động viên tinh thần doanh nhân Tin tức