Trí tuệ nhân tạo tại Ấn Độ Tin tức

  • 26/12/2018 - 09:02

    Ấn Độ trong "Bộ tam A.I"

    Ngoài Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ đang nổi lên như một cường quốc về phát triển trí tuệ nhân tạo (A.I).