31 mặt hàng của Campuchia sẽ được Việt Nam áp dụng thuế nhập khẩu 0% Tin tức