Big 4 ngân hàng Tin tức

 • 04/01/2021 - 07:30

  Thị phần giảm, Big 4 càng lo tăng vốn

  Vốn mỏng khiến tăng trưởng tín dụng của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước thấp hơn bình quân ngành.
 • 08/06/2020 - 08:00

  Big 4 lo tăng vốn

  Cuộc đua tăng vốn khiến thị phần ngân hàng có nhiều thay đổi với lợi thế đang thuộc về các ngân hàng tư nhân.
 • 24/04/2018 - 14:00

  "Hiện tượng" VPBank

  VPBank tạo thành “hiện tượng” khi cùng 3 ngân hàng tư nhân khác đang tạo thành đối trọng, thu hẹp khoảng cách với nhóm “Big 4” ngân hàng thương mại Nhà nước.