Đi chùa online Tin tức

  • 05/03/2021 - 14:57

    Đi chùa thời 4.0

    Phong trào đi chùa online đang gây nhiều tranh cãi: tiết kiệm thời gian hay cần duy trì nét đẹp truyền thống?
  • 25/02/2021 - 17:54

    Cúng dường thời 4.0

    "Đi chùa online” là một xu hướng bắt đầu từ 2018, nhưng xu hướng này ngày càng tăng và đang thu hút sự chú ý của không ít phật tử, giới trẻ.