Doanh Nghiệp

TNG Holdings Vietnam tiến tới mô hình tập đoàn đầu tư

Hoàng Kim Thứ Sáu | 11/03/2022 09:30

Hội nghị kinh doanh theo hình thức hybrid của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam.

Các mảng kinh doanh truyền thống của TNG Holdings Vietnam sẽ được quy hoạch lại tương ứng với từng đơn vị thành viên.
Hội nghị kinh doanh theo hình thức hybrid của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam.

Hội nghị kinh doanh Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với sự tham gia của HĐQT và các cấp lãnh đạo đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, tầm nhìn đến 2026. 

Tập đoàn TNG Holdings Vietnam sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cấu trúc đồng thời chuyển đổi mô thức quản trị để đáp ứng các hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng. 

Các mảng kinh doanh truyền thống của TNG Holdings Vietnam sẽ được quy hoạch lại tương ứng với từng đơn vị thành viên gồm bất động sản; quản lý tài sản; dịch vụ - giải pháp; khách sạn – nghỉ dưỡng; đầu tư tài chính; năng lượng; công nghệ mới. 

Cùng với đó, các mục tiêu cho giai đoạn phát triển 2021 – 2015 đã đề ra tại Hội nghị kinh doanh năm 2021 vẫn tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2022 gồm: tái cấu trúc; đẩy mạnh phát triển thương hiệu; phát triển văn hóa doanh nghiệp theo chiều sâu và hỗ trợ cho chiến lược của Tập đoàn; các chính sách thu hút nhân tài, đào tạo nhân lực, đãi ngộ… 

“Chúng ta có đủ đầy nguồn lực, nhân lực và sinh lực để hiện thực hóa thành công những mục tiêu lớn trong năm 2022”, ông Trần Xuân Quảng – Tổng Giám đốc TNG Holdings Vietnam khẳng định. 

Hội nghị cũng đã tổng kết những thành tựu nổi bật nhất trong năm cũ để rút ra bài học, kinh nghiệm cũng làm cơ sở để thảo luận và định hướng cho các hoạt động trọng yếu cho năm 2022 cũng như tiếp tục thực hiện kế hoạch 2021 – 2025 đã đề ra. 

Theo đó, năm 2021, tập đoàn đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được những thành quả đáng tự hào. Trong bối cảnh Việt Nam và nhiều nước trên thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, gây ảnh hưởng đến tâm lý của CBNV, người lao động trên khắp mọi miền đất nước. Song, Tập đoàn đã chủ động triển khai công tác quản lý rủi ro, đặc biệt là phương án đảm bảo kinh doanh liên tục (Business Continuty Management – BCM), áp dụng tới tại tất cả các hoạt động của các bộ phận phòng ban và các công ty thành viên. Nhờ đó, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các hoạt động khác về quản trị, ứng dụng công nghệ, văn hóa nội bộ... được duy trì liên tục, không có gián đoạn. 

Đây là tiền đề quan trọng để TNG Holdings Vietnam đạt được hầu hết mọi chỉ số KPI đề ra đầu năm, từ kết quả kinh doanh đến tiến độ triển khai các dự án ứng dụng công nghệ, nhờ đó phục vụ kịp thời cho việc quản trị hệ thống cũng như phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh. 

Các đơn vị bị ảnh hưởng lớn do nhu cầu của khách hàng và ảnh hưởng của thị trường cũng đã linh hoạt trong điều hành để có thể giữ chân khách hàng. 

Cùng với đó, các hoạt động về văn hóa, chăm lo đời sống tinh thần của TNG Holdings Vietnam vẫn được triển khai xuyên suốt, linh hoạt với diễn biến của dịch để có các hình thức phù hợp..


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày