Hỗ trợ hệ thống xét nghiệm cho Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu Tin tức