Kinh Doanh

Địa ốc Hòa Bình sẽ đổi tên và nới room ngoại

Thứ Tư | 26/04/2017 20:00

HBC dự kiến sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (Mã: HBC) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017. 

Tại đại hội, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HBC cho biết, Công ty đã có một năm 2016 thành công với doanh thu thuần đạt hơn 10.700 tỉ đồng, xấp xỉ 150% kế hoạch còn lợi nhuận sau thuế đạt 575 tỉ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mục tiêu đề ra. Năm 2016, HBC cũng đã tăng cường sự hiện diện ở miền Bắc và Phú Quốc. Công ty cũng đã tham gia vào nhiều công trình tổng thầu Design and Build (D&B) như dự án Asscent Condominiums (quận 2), các công trình siêu cao tầng. Tính ra, HBC đã hiện diện khắp cả nước, với tổng số 71 công trình và còn mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Sang năm 2017, HBC đề ra mục tiêu doanh thu 16.000 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 828 tỉ đồng, tăng 46% so với năm trước. Theo HBC, mục tiêu này dựa trên cơ sở các hợp đồng đã ký vào năm 2016, ước mang về 11.000 tỉ đồng. Phần còn lại, HBC sẽ tìm thêm hợp đồng mới, dự kiến có thể đạt tới giá trị trúng thầu trong năm 2017 là 20.000 tỉ đồng. Trước mắt, tại thời điểm tháng 4/2017, giá trị đã trúng thầu khoảng 7.700 tỉ đồng.

Đi vào chi tiết hoạt động, đối với các dự án bất động sản, HBC chủ trương đa dạng hóa các mảng và sẽ ủy quyền cho Ban quản trị triển khai, quyết định mức độ tham gia vào các dự án, tìm kiếm cơ hội từ hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới, có tình khả thi cao. HBC cũng sẽ tính toán linh hoạt phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước...

Đối với thị trường nước ngoài, HBC chủ trương tập trung vào mảng công trình nhà ở, các công trình liên quan đến nhà ở. Ngoài năng lực cạnh tranh riêng, HBC sẽ liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để định hướng thị trường này thành công.

Trong năm nay, HBC dự kiến sẽ đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room). Về cổ tức 2016 sẽ là 45%, với 35% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền.

Đặc biệt, trong năm 2017, HBC có kế hoạch tăng cường ưu đãi cho nhân viên. Cụ thể, HBC sẽ phát hành 1 triệu cổ phần cho cán bộ công nhân viên trong năm 2017 với giá bằng mệnh giá. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên làm việc liên tục tại công ty trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên, từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2016. Cũng trong năm 2017, Công ty phát hành 2,5 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ nhân viên đang làm việc cho công ty, tỷ lệ 1:1, giá mua bằng mệnh giá. Quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày 1/1/2017 với điều kiện cán bộ nhân viên làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

Đối với vấn đề lương thưởng, dự kiến thù lao cho Ban quản trị và kiểm soát năm 2017 là 0,8%/lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ năm 2017. Nếu lợi nhuận này tăng không dưới 15% so với năm trước đó, ban điều hành sẽ được thưởng 1,25% lợi nhuận ròng cổ đông công ty mẹ. Các cán bộ chủ chốt sẽ được thưởng ở mức 3,75%. Nếu lợi nhuận ròng vượt kế hoạch, mức thưởng sẽ khích lệ thêm là 10% của phần vượt kế hoạch và phân bổ theo hướng 25% dành cho ban điều hành và 75% cho cán bộ trọng yếu. Số tiền khen thưởng sẽ được chia đều trong 4 năm, mỗi năm 25% kể từ năm tiếp theo của báo cáo tài chính, với điều kiện các đối tượng được thưởng làm việc cho công ty liên tục và không bị kỷ luật.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, HBC có 2 thành viên HĐQT xin từ nhiệm là ông Hà Vũ Hoàng và ông Ignatius Joe Budiman. HĐQT đã đồng ý đơn từ nhiệm của hai thành viên này và bầu bổ sung hai thành viên mới là ông Phương Công Thắng và ông Đặng Doãn Kiên.Với Ban kiểm soát, HĐQT đã đồng ý việc từ nhiệm của ông Hoàng Tùng Thiện và bầu bổ sung bà Phạm Phâm Quỳnh Trâm.

Ngọc Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày