Kinh Doanh

HHS phát hành gần 6 triệu cổ phiếu trả cổ tức 10% năm 2014

Thứ Sáu | 27/02/2015 08:11

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 10/3/2015, tương đương ngày 8/3 giao dịch không hưởng quyền.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HHS thông báo phát hành 5.736.424 cổ phiếu HHS để trả cổ tức 10% năm 2014 theo Quyết định của ĐHĐCĐ.

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 10/3/2015, tương ứng ngày 8/3 giao dịch không hưởng quyền.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/2/2014, tương đương 147 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 của HHS, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 20% cho cổ đông, bao gồm 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, tương đương giá trị 114,7  tỷ đồng.

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày