Kinh Doanh

Lịch sự kiện ngày 1/10

Thứ Ba | 30/09/2014 23:48

Ngày mai, gần 72 triệu cổ phiếu HAG trả cổ tức 10% giao dịch chính thức trên HSX.
THA - Công ty cổ phần ô tô Trường Hải: Ngày giao dihcj không hưởng quyền trả cổ tức bổ sung năm 2013 bằng tiền tỷ lệ 10%.

Thời gian thanh toán 15/10/2014.

HAG - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai: Niêm yết bổ sung 71,8 triệu cổ phiếu đã trả cổ tức tỷ lệ 10%.

DPR - Công ty cổ phần cao su Đồng Phú: Đăng ký mua lại 2 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 1/10 đến 30/10/2014.

DNM - Công ty cổ phần y tế Danameco: Niêm yết bổ sung 1,15 triệu cổ phiếu. Trong đó, hơn 128 nghìn cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng đến 14/6/2015.

SCJ - Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn: Niêm yết bổ sung 9,76 triệu cổ phiếu.
QTC - Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam: Niêm yết bổ sung 1,5 triệu cổ phiếu.

APC - Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú: Đăng ký bán 7.400 cổ phiếu quỹ từ ngày 1/10 đến 20/10/2014.

LGC - Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII: Ngày giao dịch không hưởng quyền họp đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2014.

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày