Kinh Doanh

Lợi nhuận sau thuế quý 1 của Vinamilk đạt gần 3.000 tỷ

Thứ Hai | 01/05/2017 23:48

Tổng tài sản công ty tại thời điểm cuối ngày 31.3.2017 đạt 31.068 tỷ đồng tăng 2.906 tỷ đồng so với tại thời điểm 31.12.2017.

Công ty cổ phần sữa Việt Nam (HOSE:VNM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 2017, ghi nhận những kết quả khá tích cực:

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 12.049 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kì năm ngoái.

Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng 17,4% so với cùng kì năm ngoái lên 6.230 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng giảm 49 tỷ đồng hay 2,1% so với cùng kì xuống mức 2.303 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ hơn 5 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gần 34% so với cùng kì lên 3.476 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 đạt 2.935 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kì năm ngoái.

Tổng tài sản công ty tại thời điểm cuối ngày 31.3.2017 đạt 31.068 tỷ đồng, tăng 2.906 tỷ đồng so với tại thời điểm 31.12.2017. Tiền và các khoản tương đương tiền là 2.216 tỷ đồng tăng 1.561 tỷ đồng so với cuối quý trước.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3.035 tỷ đồng, tăng 2.119 tỷ đồng so với cuối quý 4 2017.

Vào cuối phiên giao dịch 28.4.2017, giá cổ phiếu của VNM là 148.000đ/cp.

Công ty cũng vừa tổ chức xong đại hội cổ đông thường niên, với nhiều thay đổi trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Quỳnh Như


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày