Kinh Doanh

Ông Trương Gia Bình: "Giai đoạn khó khăn này có thể sẽ kéo dài trong 18 tháng nữa"

Thứ Năm | 02/08/2012 10:35

Theo Chủ tịch FPT, quan điểm của FPT là trong lúc khó khăn, lãnh đạo và nhân viên phải làm việc gấp đôi bình thường.
Trang tin nội bộ Công ty cổ phần FPT đăng bài phỏng vấn với Chủ tịch Hội đồng quản trị Trương Gia Bình.

Lý giải nguyên nhân ban hành quyết định miễn nhiệm lãnh đạo đơn vị trong trường hợp kết quả kinh doanh đạt thấp hơn 80% kế hoạch và do nguyên nhân chủ quan, ông Bình nói: "Quan điểm của FPT là trong lúc khó khăn, lãnh đạo và nhân viên phải làm việc gấp đôi bình thường. Đặc biệt, lãnh đạo cần phải sáng tạo ra rất nhiều cách thức và dẫn dắt được đội ngũ vượt qua khó khăn. Do đó, những lãnh đạo không đáp ứng được trong hoàn cảnh này sẽ phải nhường chỗ cho những người tích cực hơn." Cũng theo ông Bình, giai đoạn khó khăn này có thể sẽ kéo dài trong 18 tháng nữa.

Về con số 80%, theo ông Bình, đây là cái “khung” để mọi người biết và thực hiện. Quyết định này sẽ được triển khai ở mọi cấp đơn vị của FPT. Tất cả các đơn vị có hạch toán nếu không đạt được mức trên 80% sẽ nằm trong diện phải xem xét và rà soát.

Ông Bình cho biết, trước đây, FPT xem xét kết quả kinh doanh và hoạt động của lãnh đạo theo định kỳ 6 tháng một lần, nhưng nay sẽ kiểm tra đột xuất theo kết quả kinh doanh. Nếu tập đoàn thấy tình hình hoạt động của một đơn vị có chiều hướng không thuận lợi sẽ đột xuất yêu cầu bảo vệ và đánh giá ngay nguyên nhân của khó khăn.

Trong trường hợp khó khăn do trách nhiệm của lãnh đạo thì sẽ ra quyết định bãi nhiệm, đồng thời bổ nhiệm một người phó lên thay. Kể cả nếu nguyên nhân là khách quan nhưng biện pháp không tích cực cũng sẽ xem xét, bởi trong khó khăn lãnh đạo càng phải nỗ lực hơn.

Trường hợp lãnh đạo đơn vị đã nhìn ra vấn đề và đề xuất các biện pháp cần thiết để cải thiện tình hình, lãnh đạo đó sẽ tiếp tục dẫn dắt đơn vị. Nếu đạt kết quả như cam kết thì sẽ ở lại vị trí.

Ngày 25/7, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đã ký quyết định ban hành quy trình miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo đơn vị trong trường hợp kết quả kinh doanh thấp hơn 80%. Nếu không có lý do chính đáng hoặc kết quả kinh doanh kém do nguyên nhân chủ quan của lãnh đạo đứng đầu đơn vị, Hội đồng có trách nhiệm ra quyết định miễn nhiệm hoặc cho phép thử thách tiếp nhưng không quá 6 tháng.Chủ tịch HĐQT FPT, Thường trực HĐQT sẽ xem xét quyết định miễn nhiệm hoặc thử thách đối với lãnh đạo các công ty thành viên thuộc FPT.Tương tự, Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ FPT sẽ quyết định miễn nhiệm hoặc thử thách lãnh đạo công ty con của công ty thành viên nếu không đạt kết quả kinh doanh theo yêu cầu.Số thành viên Hội đồng xem xét này gồm 6 người, trong đó có 3 thành viên là lãnh đạo cấp trên và 3 người là lãnh đạo ngang cấp.Trường hợp miễn nhiệm cán bộ, Hội đồng có quyền đề cử và tạm thời bổ nhiệm lãnh đạo thay thế tại chỗ, trong khi tìm người thay thế chính thức. Người thay thế có thể là cấp phó hoặc lãnh đạo ở đơn vị khác chuyển về.Sau khi Hội đồng thống nhất miễn nhiệm, các thủ tục nhân sự được tiến hành theo Quy chế quản lý bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ cao cấp FPT, đã được ban hành ngày 21/12/2011.

Nguồn Chúng ta


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày