Kinh Doanh

PVX bất ngờ lãi hơn 338 tỷ đồng quý IV, cả năm thoát lỗ

Thứ Hai | 16/02/2015 19:30

Cả năm, công ty mẹ lãi 118 tỷ đồng. Nếu báo cáo kiểm toán không có thay đổi so với báo cáo công ty lập, PVX sẽ thoát án hủy niêm yết.

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVX vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 và cả năm 2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý IV đạt 3.457 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 4,3%.

Doanh thu tài chính quý này tăng mạnh, gấp 19,6 lần quý IV/2013, đạt 491 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và cho vay. Đồng thời, chi phí tài chính âm 91 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (126 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý IV bất ngờ được báo lãi 338 tỷ đồng, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 323,15 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty lỗ 451,56 tỷ đồng. Đây cũng là quý lãi thứ 2 sau 8 quý công ty lỗ liên tiếp.

Theo giải trình của PVX, sở dĩ quý 4/2014 lãi khả quan do Tổng công ty đẩy mạnh tiến độ thi công công trình nhà máy nhiện điện Thái Bình 2, công trình Nghi Sơn, công trình Viện Dầu khí  phía Nam và các công trình trọng điểm khác nên đã có lợi nhuận.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động giảm do sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay và cân đối nguồn trả nợ kịp thời, quyết liệt thu hồi công nợ, hoàn nhập các khoản trích lập dự phòng, cắt giảm nhân sự, giảm lương, giảm chi phí tiếp khách, hội nghị…

Ngoài ra, trong năm cũng được sự hỗ trợ từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) như gia hạn các khoản vay ủy thác, giảm lãi suất dẫn đến chi phí lãi vay giảm, do đó PVX hoàn nhận được một số khoản trích lập dự phòng.

Lũy kế cả năm 2014, PVX lãi hợp nhất 80 tỷ đồng, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ 118 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 2 năm lỗ liên tiếp (năm 2013 lỗ 1.622 tỷ đồng, năm 2012 lỗ 1.338 tỷ đồng).

Nếu kết quả kinh doanh này không có nhiều thay đổi so với báo cáo kiểm toán năm, PVX sẽ thoát án hủy niêm yết.

Tại thời điểm cuối năm 2014, vay nợ ngắn hạn của PVX ở mức 1.981 tỷ đồng, giảm gần 20% so đầu năm. Vay nợ dài hạn cũng giảm 51%, xuống còn 500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức âm 2.933 tỷ đồng.

PVX cũng đưa ra kế hoạch từ nay cho đến 2020, theo đó Tổng công ty đã ký hợp đồng và đang đảm nhiệm thi công một loạt các công trình như dự án nhiệt điện Thái Bình 2, Quảng Trạch 1, khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Viện Dầu khí phía Nam, dự án Âu tàu Rạch Chanh (Long An)…

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày