Kinh Doanh

Sửa nội dung giấy phép hoạt động của OceanBank

Thứ Tư | 06/08/2014 16:47

Nội dung sửa đổi là vốn điều lệ ghi trong giấy phép của ngân hàng.
Ngày 4/8/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1527/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận sửa đổi Điểm 4 Giấy phép hoạt động Ngân hàng TMCP số 0048/NH-GP ngày 30/12/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Đại Dương, Khoản c Điều 1 Quyết định số 257/QĐ-NH5 ngày 30/12/1993 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Đại Dương thành “Vốn điều lệ: 4.000.059.560.000 đồng”.

OceanBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các TCTD.

Đồng thời, Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc Ngân hàng TMCP Đại Dương thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 257/QĐ-NH5 và Giấy phép hoạt động Ngân hàng TMCP số 0048/NH-GP nêu trên.

Trước đó, Đại hội Cổ đông thường niên 2014 Ocean Bank đã thông qua việc sửa đổi giấy phép hoạt động kinh doanh. Theo đó, sửa đổi ngành nghề hoạt động của OceanBank theo hướng được hoạt động đầy đủ các nghiệp vụ của ngân hàng theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng.

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày